Google Fred

Đây là thuật toán về đánh giá nội dung và các trình bày hiển thị trên website, Tập trung vào giúp trải nghiệm của người dùng tốt hơn khi họ truy cập website.

Chuyên gia của Google engine Gary Illyes đặt tên thuật toán này là Fred, Theo tên một loài cá anh ấy yêu thích.

Cập nhật mới nhất Google Fred đã xử phạt nội dung các website quá đơn điệu và sơ sài trên công cụ tìm kiếm, điều này thúc đẩy các trang web phát triển tốt hơn đồng thời cũng là công cụ đánh giá các website có quá nhiều quảng cáo chồng chéo gây ảnh hưởng tới người xem hoặc đem lại khó chịu cho người dùng.

Về cơ bản, việc nâng cấp nội dung và quảng cáo, cũng như sắp xếp quảng cáo sao cho hợp lý sẽ giúp bạn cải thiện được website, cũng như tránh được hình phạt traffic của Google Fred tới website của bạn.

Thuật toán Fred, mang tên một loài cá, được phân tích là thuật toán hướng tới những những trang sau:

  1. Chất lượng nội dung thấp
  2. Nội dung tự động
  3. Chứa nhiều quảng cáo
  4. Chứa nhiều liên kết dạng giới thiệu hưởng hoa hồng
  5. Không tạo nhiều giá trị cho người đọc
  6. Tối ưu SEO quá tay

Những loại site này được giới phân tích bị ảnh hưởng giảm 90% traffic.

Tham khảo thêm: https://www.seomechanic.com/google-fred-algorithm-update/