Ads Data Hub

Ads Data Hub – Trung tâm dữ liệu quảng cáo: nhằm giúp nhà quảng cáo thu thập thông tin chi tiết hơn từ chiến dịch của họ trên toàn màn hình đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Ads Data Hub là giải pháp không chỉ dành cho YouTube mà còn là công cụ cung cấp quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn và giúp mở ra những hiểu biết có thể thực hiện được trên các nền tảng quảng cáo của Google, bao gồm Google Display Network và DoubleClick. Và với Trung tâm dữ liệu Quảng cáo trong phiên bản beta, chúng tôi đang mở rộng những người có thể sử dụng nó.

Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng từ Google Cloud, bao gồm cả BigQuery, Trung tâm Dữ liệu Quảng cáo cho phép các nhà quảng cáo hoặc các đối tác đo lường ưa thích của họ truy cập dữ liệu chi tiết về mức hiển thị về các chiến dịch truyền thông của họ trên các thiết bị trong môi trường an toàn và an toàn. Dữ liệu từ các nguồn khác, chẳng hạn như hệ thống CRM hoặc cơ sở dữ liệu tiếp thị, cũng có thể được kết hợp. Với chế độ xem đầy đủ này, nhà quảng cáo hoặc đối tác của họ có thể phân tích dữ liệu và rút ra những hiểu biết cụ thể cho doanh nghiệp của họ.

Link gốc: https://adwords.googleblog.com/2017/05/introducing-ads-data-hub-next.html