Google Dance

Google Dance: là hiện tượng khi một website đang có thứ hạng tìm kiếm top 1-10 với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị mất thứ hạng nhanh chóng dù vẫn xây dựng liên kết bình thường. Sau một thời gian có thể 1 đến 3 ngày thì của website trở lại vị trí bình thường như cũ. Đây là một cách để họ xác định có hay không một trang web đang cố gắng để dùng thuật toán.

Lý do: thực hiện quy trình SEO không đúng

+ Do trao đổi backlink quá nhiều trong 1 thời gian ngắn, không có sự đều đặn theo thời gian

+ Do bị trùng lặp dữ liệu trên trang và một số các nguyên nhân khác…

+ Dùng phần mềm để SEO web

Khắc phục hiện tượng Google Dance: 

+ Các bạn xem lại nội dung website của mình cho thật tốt, làm nổi bật từ khóa lên.

+ Xây dựng liên kết bình thường, không nên xây dựng quá nhiều backlink trong một thời gian ngắn

+ Thường xuyên cập nhật bài viết lên website