Exit page

Exit page là một thuật ngữ ám chỉ việc người dùng truy cập website và là trang cuối cùng của website khi mà người dùng đã xem trong một lượt truy cập và thoát.

Trong nhiều trường hợp Exit page cũng đồng thời là Entry page luôn, ví dụ như việc người dùng truy cập website của bạn thông qua việc nó xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm và tìm được thông tin cần thiết ngay từ click đầu tiên và họ thoát ra ngay sau đó.

Thông thường thì nếu như tỷ lệ này càng cao thì sẽ không có lợi cho việc tăng thứ hạng của website trên bảng kết quả tìm kiếm, bởi vì khi đó tỷ lệ bounce rate sẽ rất cao và bộ máy tìm kiếm không đánh giá cao điều này.