Nofollowed hay Dofollow link

Nofollowed link chúng ta còn hay gọi là Dofollow link, đơn giản đây là một loại liên kết từ các nguồn tài nguyên khác trỏ tới website của ta mà không có chức năng hạn chế  robots của các bộ máy tìm kiếm truy cập, không bị gắn thuộc tính “nofollow”.