WooCommerce

WooCommerce là một plugin thương mại điện tử miễn phí cho phép bạn bán bất cứ thứ gì và nó được thiết kế tích hợp với WordPress. Nó cũng như bao plugin khác là bổ sung chức năng vào website nhưng nó sẽ bổ sung gần như toàn diện các chức năng mà một trang bán hàng đơn giản cần có.

WooCommerce là một plugin phổ biến được nhiều người sử dụng với hơn 16.196.317 lượt tải về cài đặt và hơn 37% tất cả các cửa hàng trực tuyến sử dụng plugin WooCommerce. Với số liệu thống kê như vậy, các bạn thấy đây là plugin đáng để các bạn tìm hiểu và dùng thử.

WooCommerce là một plugin phổ biến vì vậy sẽ có rất nhiều người hỗ trợ bạn trong việc hoàn thiện website bán hàng. Ví dụ như nó sẽ có nhiều theme, WooCommerce Extensions (phần mở rộng) trả phí lẫn miễn phí để bạn chọn và cài đặt phù hợp với website bán hàng của mình, có nhiều website hỗ trợ bạn trong việc học làm website bán hàng với plugin WooCommerce.

WooCommerce 101 Video Series

Đây là một series Video do chính WooCommerce lập ra dàng cho người mới bắt đầu ( series này bằng tiếng anh). Đây là địa chỉ series bạn có thể vào tham khảo https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-101-video-series/ 

Yêu cầu của WooCommerce đối với máy chủ và WordPress

– PHP 5.6+
– MySQL 5.6+
– WooCommerce 2.6 đòi hỏi WordPress 4.4+

Website chính thức: https://woocommerce.com/