Email Service Provider viết tắt ESP

Email Service Provider viết tắt ESP: Nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing.

Chúng ta hay dùng dịch vụ email marketing từ: Mailchimp. Dotmailer, ….Tùy vào từng nhà cung cấp dịch vụ mà sẽ có nhiều chính sách giá khác nhau theo từng lựa chọn. Bên cạnh đó việc lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing phải liên quan nhiều đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kết nối với website, CRM, Social, Google Analytics để tiến hành phân tích và thiết lập Marketing Automation trong kỷ nguyên Marketing 4.0