Electronic Mall

Electronic Mall – Siêu cửa hàng điện tử: Một Website hoặc một khu vực trên một cổng dịch vụ trực tuyến. Tại đây, các thông tin về sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi nhiều công ty bán hàng cùng với các đường kết nối tới các công ty các khác cũng như các tiện ích thuận lợi để bạn đặt hàng trực tuyến mà không cần phải rời khỏi siêu cửa hàng.