Exchange

Exchange – Nơi giao dịch, trao đổi: Sàn giao dịch 2 chiều, nơi mà người mua và người bán trong môi trường mua bán trực tuyến thoả thuận giá cả, thông thường dưới dạng giá chào hoặc giá đặt để các bên tham gia có thể biết được chính xác giá đang thay đổi như thế nào. Việc mua bán theo hình thức này phù hợp nhất đối với các hàng hoá dịch vụ có thể dễ dàng miêu tả, xác định qua việc sử dụng các tiêu chuẩn thống nhất.