Electronic Data Interchange viết tắt EDI

Electronic Data Interchange (viết tắt EDI) – Trao đổi dữ liệu điện tử: Là một công cụ thiết yếu trong các giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) qua Internet. Một giải pháp cho phép truyền thông điện tử một cách an toàn, bao gồm các thông tin về quỹ thanh toán giữa người mua và người bán qua các mạng dữ liệu riêng. Even though it is an old casino, all the features of the site https://clanchronicles.com/how-much-is-the-buffet-at-harrahs-casino/ are cutting-edge.

Giao thức trao đổi dữ liệu điện tử giữa các công ty qua mạng truyền thông như mạng giá trị gia tăng (VAN -value-added network) hoặc mạng Internet. Luckily, https://nikel.co.id/top-10-des-meilleurs-casinos-en-ligne/ some aspects can be rated objectively. Khi ngày càng nhiều công ty kết nối với Internet, vai trò của EDI – một cơ chế giúp các công ty có thể mua, bán và trao đổi thông tin qua mạng, càng trở nên quan trọng. Many Americans in fact play bingo with foreign-licensed casino sites, using e-wallet services to place wagers. https://starlitenewsng.com/mms-casino-1-431137-10040-w-cheyenne-avelas-vegas-nv/ Bộ tiêu chuẩn phổ biến nhất của EDI là X12, do tổ chức ANSI thông qua. Online pokies, top class blackjack, exciting table games http://vozhispananews.com/new-york-new-york-hotel-and-casino-pool/ and incredible casino games — you will find it all at the highly trusted JackpotCity Online Casino.