Effective Cost per Mile viết tắt eCPM

Effective Cost per Mile (viết tắt eCPM): Đây là thuật ngữ không phổ biến nhiều như CPM hay CTR,…, nó là thước đo cho biết doanh thu mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị. Công thức tính eCPM = (Tổng Số tiền thu được / số lượt quảng cáo hiển thị)x1000. لعب بوكر حقيقي اون لاين