Cost Per Install viết tắt CPI

Cost Per Install (viết tắt CPI):  với loại hình này nhà quảng cáo sẽ chỉ mất tiền khi nào user cài đặt ứng dụng từ quảng cáo. Nếu chỉ nhìn vào giá cả, chi phí cho mỗi CPI thường cao hơn CPCCPM, nhưng khi tính ra số tiền bạn phải trả cho mỗi đợt quảng cáo để nhận được cài đặt mới sẽ thấp hơn so với chạy CPC hoặc CPM. Với các nhà phát triển chỉ yêu cầu vào một chỉ tiêu là tăng số lượng download/cài đặt thì đây là một mô hình quảng cáo rất hiệu quả.

Gồm 02 loại: CPI incentive và CPI non-incentive

Tuy nhiên với loại hình này chắc chắn giá không rẻ so với các loại khác, bạn cũng cần lưu ý là nên tìm các nhà quảng cáo uy tín bởi bạn biết, họ chỉ lấy được tiền của bạn khi có lượt cài đặt, điều này sẽ dẫn đến những việc bạn khó kiểm soát như: người dùng tự nguyện cài đặt hay bị lừa cài, lượng cài đặt có đúng như những gì họ đưa ra, lượng người cài đặt đó có nằm trong mục tiêu mà ứng dụng nhấm đến hay không? (họ có thể cài đặt vì tò mò và sẽ nhanh chóng gỡ nó ra, điều dẫn đến xếp hạng trên bảng ứng dụng của bạn bị giảm xuống)…Ngoài ra bạn cũng khó có thể có những phân tích về hành vi của người dùng.