DMOZ

DMOZ là một site directory đứng đầu thế giới về độ uy tín và chất lượng. Website: dmoz.org – Được đánh giá với PageRank 8, ngoài ra, đây còn là directory được rất nhiều website lớn khác sử dụng như Google, Alexa, Yahoo, Bing