Digital Trade Marketing

Các thương hiệu đang đầu tư nhiều hơn vào việc tiếp cận người tiêu dùng qua các kênh online, trong khi đó các nhà bán lẻ lại nắm quyền quyết định tới các khoảnh khắc mua hàng của người tiêu dùng. Bằng việc cùng nhau kết hợp trong một hành trình khách hàng thống nhất, cả 2 sẽ giúp tăng khả năng bán hàng và doanh số. Từ đó khái niệm Digital Trade Marketing ra đời. Đây là cơ hội để các thương hiệu và các các nhà bán lẻ bắt tay cùng nhau nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp thị tại điểm kết thúc của trong hành trình người tiêu dùng và nắm bắt những khoảnh khắc mua hàng tại điểm bán hàng.

Các thương hiệu đã và đang bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào Digital Trade Marketing và có vẻ như tất cả mới chỉ là bắt đầu. Theo thống kê tổng chi phí dành cho các hoạt động Digital Trade Marketing trong quý 2 năm 2015 vào khoảng 158 tỷ Euro và con số này đang tiếp tục tăng lên không ngừng.