Digital Rights Management viết tắt DRM

Digital Rights Management (viết tắt DRM), tạm dịch Quản lý bản quyền kỹ thuật số là những công nghệ kiểm soát truy cập, nó cho phép chủ sở hữu nội dung số như nhạc, phim, sách, phần mềm… kiểm soát tài sản số của họ bằng cách hạn chế số lượng sao chép, thời gian sử dụng phần mềm, phần cứng hoặc nội dung số.

Một trong những vấn đề lớn là các công nghệ DRM không tương thích với nhau, vì thế người sử dụng không nghe nhạc tải từ dịch vụ Napster trên iPod được. Thay đổi nhà cung cấp nhạc hoặc máy nghe nhạc đồng nghĩa với việc những ca khúc mà họ mua trước đó không còn hiệu lực.