iBeacon

iBeacon là nhãn hiệu hàng hoá của Apple cho một hệ thống định vị trong nhà, mà Apple gọi là “thế hệ mới của bộ phát chi phí thấp thấp được hỗ trợ có thể thông báo cho thiết bị iOS v7 về sự hiện diện của nó”. Chúng cũng có thể được sử dụng bởi hệ điều hành Android. Công nghệ này cho phép một thiết bị iOS hoặc phần cứng khác để gửi các thông báo đẩy cho các thiết bị iOS gần đó.

Các iBeacon hoạt động trên công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE), còn được gọi là Bluetooth thông minh . BLE cũng có thể được tìm thấy trên các thiết bị Bluetooth 4.0 có hỗ trợ chế độ kép. Ứng dụng tiềm năng là một địa điểm nhận thức , nhận biết ngữ cảnh , cảm biến nhỏ không dây có thể xác định vị trí của người sử dụng trong một cửa hàng . iBeacons có thể gửi thông báo của các mặt hàng gần đó được bán hoặc những mặt hàng khách hàng có thể tìm kiếm , và nó có thể cho phép thanh toán tại các điểm bán hàng (POS) mà khách hàng không cần phải mở ví ra hoặc đưa thẻ của họ để thực hiện thanh toán . Nó là một đối thủ cạnh tranh của Near Field Communication (Công nghệ NFC ).

Nó sử dụng Bluetooth năng lượng thấp với kỹ thuật xác định khoảng cách để truyền tải một nhận diện duy nhất, thường gọi là UUIDs, nó tương tác với ứng dụng tương thích (Apps) hoặc hệ điều hành (OS), để nhận dạng một vị trí hoặc kích hoạt một hành động trên thiết bị, ví dụ như Check-in trên mạng xã hội. Các ibeacon có thể ở định dạng khác nhau, như thiết bị hỗ trợ di động kích thước như đồng xu nhỏ , thiết bị USB và các phiên bản phần mềm.