Digital asset management viết tắt DAM

Digital asset management (viết tắt DAM): tạm dịch Quản lý tài sản kỹ thuật số cung cấp giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp để lưu trữ, tổ chức, tìm kiếm, truy xuất và chia sẻ các tệp tin kỹ thuật số. Nhanh chóng triển khai và dễ sử dụng, thư viện kỹ thuật số tập trung cung cấp cho bạn bè, nhân viên, khách hàng, nhà thầu và bất kỳ đối tác chính nào khác kiểm soát quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số – bao gồm hình ảnh, ảnh, tệp tin quảng cáo, video, âm thanh, bản trình bày, tài liệu và nhiều hơn nữa .

Digital asset management thực sự bao gồm một loạt các giải pháp phần mềm, từ thư viện tệp kỹ thuật số của cá nhân hoặc cơ sở dữ liệu ảnh của nhiếp ảnh gia đến các giải pháp giống với quản lý nội dung doanh nghiệp. Phần mềm quản lý tài sản kỹ thuật số tốt nhất có các tính năng cốt lõi bao gồm lưu trữ đám mây, cách lấy tài sản, chia sẻ tài sản và các tính năng quản lý thương hiệu như thế nào. DAM cho phép tự động hóa luồng công việc sáng tạo, lưu trữ và sao lưu, theo dõi sử dụng, thương mại điện tử và hơn thế nữa.