Depth of Focus

Depth of Focus: độ di động của một bộ phận nằm sau lăng kính trong máy quay phim tên là ống thu hình (image orthicon), nhờ đó, có thể điều chỉnh tiêu điểm (focus) của hình ảnh.