Depth of Field

Depth of Field: khoảng không gian trong đó các vật thể xa nhất và gần nhất đều chụp được rõ nét, có thể điều chỉnh được tùy tính chất và cách thức sử dụng lăng kính.