Database Management System viết tắt DBMS

Database Management System viết tắt DBMS – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính. رامس

Tuy nhiên, đa số hệ quản trị CSDL trên thị trường đều có một đặc điểm chung là sử dụng ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc mà tiếng Anh gọi là Structured Query Language(SQL). Các hệ quản trị CSDL phổ biến được nhiều người biết đến là MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix, v.v. Phần lớn các hệ quản trị CSDL kể trên hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix và MacOS ngoại trừ SQL Server của Microsoft chỉ chạy trên hệ điều hành Windows.

Ưu điểm của DBMS:

  • Quản lý được dữ liệu dư thừa.
  • Đảm báo tính nhất quán cho dữ liệu.
  • Tạo khả năng chia sẻ dữ liệu nhiều hơn.
  • Cải tiến tính toàn vẹn cho dữ liệu.

Nhược điểm Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

  • HQTCSDL tốt thì khá phức tạp.
  • HQTCSDL tốt thường rất lớn chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ.
  • Giá cả khác nhau tùy theo môi trường và chức năng. احاله صديق
  • HQTCSDL được viết tổng quát cho nhiều người dùng thì thường chậm. من هو ليونيل ميسي