Data onboarding là gì?

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị. Data onboarding chủ yếu được sử dụng để kết nối hồ sơ khách hàng ngoại tuyến với người dùng trực tuyến bằng cách khớp thông tin nhận dạng được thu thập từ bộ dữ liệu ngoại tuyến để truy xuất cùng một khách hàng trong đối tượng trực tuyến.

Quá trình Data onboarding bao gồm việc nhập, ẩn danh, đối sánh và phân phối dữ liệu của khách hàng. Dữ liệu ngoại tuyến được sử dụng trong các nỗ lực trên tàu bao gồm thông tin như tên khách hàng, địa chỉ email, địa chỉ thực và số điện thoại cũng như CRM và dữ liệu giao dịch bán hàng. Một phần của quy trình đưa lên dữ liệu là ẩn danh thông tin nhận dạng cá nhân để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng. Một bước quan trọng khác liên quan đến việc khớp dữ liệu ngoại tuyến với các thiết bị trực tuyến, chẳng hạn như cookie trình duyệt máy tính để bàn hoặc ID thiết bị di động. Dữ liệu ngoại tuyến như địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính của khách hàng cũng có thể được sử dụng làm định danh để khớp với ID kỹ thuật số, chẳng hạn như tài khoản Facebook hoặc Twitter.

Data onboarding chủ yếu được sử dụng để tiếp cận khách hàng của công ty với các thông điệp tiếp thị phù hợp hơn. Các công ty cũng có thể sử dụng Data onboarding để đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiếp thị hoặc xu hướng mua hàng của khách hàng. Nhìn chung, quy trình cho phép các nhà tiếp thị dựa trên dữ liệu tối ưu hóa tác động của các chiến dịch trực tuyến.