Phân tích RFM là gì ?

RFM  viết tắt của 03 từ recency, frequency, monetary: đây là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định lượng khách nào là khách hàng tốt nhất bằng cách kiểm tra mức độ gần đây khách hàng đã mua, tần suất họ mua, và số tiền khách hàng chi tiêu.

Những khách hàng nào sẽ có nhiều khả năng mua hàng hóa/dịch vụ của bạn lần tiếp theo và họ sẽ mua bao nhiêu? Nếu có được lời đáp cho câu hỏi này, bạn sẽ cần phải dành sự quan tâm thỏa đáng đối với những đối tượng khách hàng hàng đầu đó. Trên thực tế, mô hình RFM có thể giúp bạn giải đáp được câu hỏi nêu trên. Về cơ bản, RFM là phương pháp dự báo, giúp bạn xác định đâu là những khách hàng có nhiều khả năng mua hàng hóa/dịch vụ nhất và có thể mua nhiều hơn. 

Tính chất mới xảy ra (recency)

Tính chung, khách hàng càng mới mua sản phẩm/dịch vụ của bạn thì càng có khả năng mua tiếp hàng của bạn, vì việc mua bán mới diễn ra nên khách hàng ít có khả năng tiếp xúc với các đối thủ cạnh tranh, trong khi nhu cầu của họ vẫn còn.

Tần suất (frequency)

Những khách hàng thường xuyên mua hàng hóa/dịch vụ của bạn sẽ là những đối tượng có nhiều khả năng nhất trong việc tiếp tục đến với bạn. Việc họ đến với bạn lần thứ hai cho thấy, có thể họ thỏa mãn với hàng hóa/dịch vụ của bạn.

Tiền (monetary)

Thông thường, một người đã chi tiêu nhiều tiền hơn, thì người đó cũng sẽ chi nhiều hơn trong những lần mua hàng hóa/dịch vụ tiếp theo.

Xác định người sẽ chi nhiều tiền hơn

Để làm việc này, bạn cần lập bảng xếp hạng về chi tiêu của những khách hàng có giao dịch với bạn trong thời gian gần đây. Xếp hạng những khách hàng này theo mức độ thường xuyên mua hàng hóa/dịch vụ. Tiếp theo, xếp hạng họ theo mức độ chi tiêu. Mô hình RFM cho biết, những khách hàng được xếp hạng cao nhất là những người bạn cần “chăm sóc” chu đáo hơn. Tuy nhiên, đối với những khách hàng nằm cuối danh sách, bạn cũng không nên bỏ qua.