Customer-segment pricing

Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng mục tiêu của sản phẩm/dịch vụ / thương hiệu