Coverage

Coverage – Độ phủ sản phẩm trên thị trường: Mức độ che phủ của thương hiệu / sản phẩm tại kênh phân phối, trưng bày hàng hóa tại điểm bán hàng