Cumulative installs by user

Cumulative installs by user: Lượng cài đặt tích luỹ ứng dụng tính theo số lượng người dùng. Đây là 01 thuật ngữ đo lượng hiệu quả của việc cài đặt ứng dụng trên Google Play Developer , cho phép người quản trị biết được tổng số lượng cài đặt ứng dụng đến thời điểm nào đó nhất định là bao nhiêu.