Coupon

Coupon – Mã giảm giá, khi khách hàng mua hàng sử dụng mã giảm giá sẽ được giảm theo mức quy định từ nhà bán hàng, có thể có nhiều loại coupon cho nhiều sản phẩm với mức giảm giá khác nhau.