Shipping

Shipping – Chuyển hàng. Các hệ thống bán hàng thông thường sẽ một số kiểu tính tiền vận chuyển như sau:

– Vận chuyển miễn phí theo khu vực, giá đơn hàng.

– Vẩn chuyển tính phí theo khu vực. طريقه لعب البلوت

– Khách hàng lấy hàng tại của hàng

– Vận chuyển tính phí theo trọng lượng hàng hóa (Weight Based Shipping).

– Vận chuyển theo mức phí cố định (Flat Rate)

Tùy theo lựa chọn khách hàng hoặc hệ thống tự nhận diện theo khu vực để tính tiền shipping.