Cost Per Lead viết tắt CPL

Cost Per Lead viết tắt CPL: là một dạng định giá cho quảng cáo online hoặc cũng là một dạng KPIs về campaign, nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi một hành động đặc biệt mà khách hàng thực hiện nhằm một mục đích có lợi cho nhà quảng cáo. (hành động đặc biệt ở đây là điền vào mẫu thông tin để cung cấp cho thương hiệu số đt, email, họ tên, địa chỉ…)

Leads (Khách hàng tiềm năng/Khách hàng đầu mối): Là những khách hàng ghé thăm website, blog của bạn và để lại một ít thông tin (họ tên, địa chỉ email số điện thoại…) để bạn có thể liên lạc lại nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ mà không mua bán một sản phẩm cụ thể nào.

CPL sẽ phụ thuộc vào loại chiến dịch mà bạn dùng ( Adwords, Facebook, v.vv), do đó đây là một số liệu cụ thể hơn là tổng quan . Để tính toán được CPL , hãy nhìn vào chi phí trung bình hàng tháng của chiến dịch được lựa chọn và so sánh nó với tổng số Leads sinh ra từ kênh cụ thể đó trong cùng 1 thời gian.

Ví dụ : Nếu bạn sử dụng 500$ trong 1 chiến dịch quảng cáo PPC ( Pay per click ) trong thời gian 1 tháng và bạn đạt được tổng cộng 10 chuyển đổi (KH cung cấp thông tin cụ thể) trong cùng thời gian đó , CPL của bạn = 500/10 = 50$