In-App Purchases

In-App Purchases: thực chất là một tính năng được tích hợp trên những ứng dụng, game trên các nền tảng di động hoặc máy tính, giúp người dùng có thể dùng tiền trong ATM hoặc thẻ tín dụng để mua những tính năng hoặc vật phẩm bổ sung trong game đang chơi. Tính năng này thực sự hữu ích nếu như bạn khai thác đúng cách và bỏ tiền ra mua những tính năng cần thiết để phục vụ mục đích của mình. Tuy nhiên đôi lúc, đây chính là tác nhân khiến bạn mất tiền oan, đặc biệt là khi giao thiết bị cho con cái sử dụng mà không tắt tính năng này đi.

Nguyên bản từ Apple: The number of first-time purchases of an In-App Purchase on a device using iOS 8 or later. Restored In-App Purchases, whether on the same or on a different device, are not counted.