Conversion tracking

Thuật ngữ Conversion tracking ám chỉ quá trình giám sát và đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng. Quá trình này dựa trên lượng truy cập website của khách hàng và việc họ đi theo các phân đoạn chuyển đổi cho đến khi thực hiện xong mục tiêu của chủ website.

Thuật ngữ này còn là một công cụ miễn phí trong Google AdWords nó có thể có thể hiển thị cho bạn biết được những thay đổi sau khi khách hàng click vào quảng cáo của bạn trên website. Trong quá trình sử dụng quảng cáo Adword bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ này để tiện cho quá trình Conversion tracking.