Conversion path

Conversion path hay còn gọi là lộ trình chuyển đổi. Thuật ngữ chỉ các trang khách truy cập đã xem qua từ khi đăng nhập vào một trang web đến khi hoàn tất chuyển đổi.

Trong Conversion path bạn có thể phân đoạn chuyển đổi cho phép bạn cô lập và phân tích bộ cụ thể của quá trình chuyển đổi của bạn. Thông qua nó bạn có thể đánh giá được một cách chính xác hơn tường phân đoạn của mình nó có những điểm mạnh, yếu nào để có thể khắc phục tối ưu sao cho quá trình chuyển đổi đạt được hiệu quả cao nhất.