Content Length

Content Length -Độ dài của nội dung. Bài viết với nội dung dài được đánh giá cao hơn một bài viết ngắn, hời hợt. نتائج يورو 2022