Consumption Occasion

Mục tiêu của Consumer marketing là làm thế nào tạo ra nhiều Consumption Occasion (cơ hội tiêu dùng), tạo ra ước muốn tiêu dùng sản phẩm và khi có nhu cầu, họ sẽ có xu hướng thích lựa chọn sản phẩm của mình, còn tất cả những hoạt động còn lại để tạo ra việc mua bán và việc của shopper marketing. Hay nói đơn giản, tất cả những hoạt động tác động đến việc thúc đẩy hành vi mua một sản phẩm, đó chính là shopper marketing.

Vậy Consumption Occasion (cơ hội tiêu dùng) được hiểu đơn giản là những hoạt động tại điểm bán tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu và kích thích họ có hành vi mua hàng. Và tại thời điểm khách có nhu cầu MUA thì thương hiệu xuất hiện và “chào mời” họ bằng những chương trình ưu đãi hấp dẫn.