Competitive parity Method

Competitive parity Method: Phương pháp lập ngân sách chi phí quảng cáo dựa trên những gì đối thủ cạnh tranh của một thương hiệu hoặc công ty được ước tính chi tiêu. Phương pháp này giả định các công ty khác có cùng mục đích tiếp thị và biết họ đang làm gì.

Hiểu đơn giản là đối thủ chi 10 đồng cho hoạt động marketing A thì mình cũng chi gần 10 đồng cho hoạt động marketing A đó. ميدان الخيل