Call To Action viết tắt CTA

Call To Action (viết tắt CTA) – Kêu gọi hành động: Các cụm từ hoặc các nút để khuyến khích người sử dụng để có một hành động nhất định nào đó. Ví dụ việc kêu gọi mọi người nhấp chuột vào một liên kết hoặc khuyến khích họ mua hàng.

  • Làm nổi bật Action (To/Màu sắc chuẩn/ Hình dạng/ Font chữ/ Trang trí/ Vị trí)
  • Làm hấp dẫn Action (Gia tăng value/ So sánh value/ Thời gian timing thúc giục/ Dấu hiệu khan hiếm)
  • Làm rõ nghĩa Action (Chữ trong nút , Hình ảnh và text xung quanh/ Nghĩa của text)

Call-to-Action trong email marketing: Là phần thông điệp bạn đưa ra trong email để hướng người đọc đến các hành động cụ thể như: nhấn vào nút “Mua hàng”, “Đăng kí”, click vào một đường link …

Link tài liệu tham khảo của 01 đơn vị nổi tiếng SEO k30 – CTA-Tuan Ha