Cache

Cache – Bộ nhớ cache: Các phiên bản tĩnh của các trang web động để giảm tải máy chủ, băng thông và tăng tốc độ trang.