Brand Experience

Brand Experience – Các kinh nghiệm về thương hiệu: Là cách thức mà một thương hiệu được tạo ra trong tâm trí của các nhóm lợi ích của nó. Một số những kinh nghiệm này được kiểm soát bởi những nhân tố, ví dụ như môi trường bán lẻ, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm hay các trang web… Một số các nhân tố khác lại không thể kiểm soát được, ví dụ như các lời bình luận từ báo giới và những lời giới thiệu tiến cử từ chính các khách hàng.

Brand Experience – Trải nghiệm thương hiệu là sự cảm nhận của khách hàng khi trực tiếp tiếp xúc thương hiệu hay sử dụng sản phẩm. Kết quả của việc tiếp xúc thực tế với thương hiệu có thể dao động từ mức rất thất vọng cho tới rất thích thú.

Những thương hiệu mạnh thường xuất hiện khi hội tụ đầy đủ các trải nghiệm thống nhất, kết hợp những yếu tố trên nhằm tạo ra được một thương hiệu mà khách hàng có được những trải nghiệm rõ ràng và phân biệt được với các thương hiệu khác.