Brand Earnings

Brand Earnings – Thu nhập từ thương hiệu: Đó chính là những dòng tiền hay bất cứ nguồn thu nhập nào mà người ta tin rằng thương hiệu đem lại cho bất kỳ công ty nào sở hữu nó.