Brand Identity

Brand Identity (Chân dung thương hiệu): Là sự biểu hiện ra bên ngoài của thương hiệu, bao gồm tên và các hình ảnh về nó. Chân dung thương hiệu là những cách cơ bản nhất mà người tiêu dùng có thể nhận biết và phân biệt được thương hiệu của một doanh nghiệp so với các thương hiệu khác của các đối thủ cạnh tranh.