BigQuery

BigQuery là một công cụ của Google Developers cho phép bạn chạy truy vấn siêu nhanh của các tập dữ liệu lớn.

Bạn có thể xuất dữ liệu phiên và lần truy cập từ tài khoản Google Analytics 360 sang BigQuery, sau đó sử dụng cú pháp giống SQL để truy vấn tất cả dữ liệu Analytics của bạn. Khi bạn xuất dữ liệu sang BigQuery, bạn sở hữu dữ liệu đó và bạn có thể sử dụng ACL BigQuery để quản lý quyền trên các dự án và tập dữ liệu.

Link tham khảo: https://support.google.com/analytics/answer/3437618?hl=vi 

Hướng dẫn cài đặt: https://support.google.com/analytics/answer/3416092