Bid

Bid là thuật ngữ trong quảng cáo PPC (pay per click) của Google Adword, đây là mức phí đấu giá mà một nhà quảng cáo phải trả cho mỗi lần người dùng nhấp chuột vào mẫu quảng cáo của họ.