Pay per click viết tắt PPC

PPC là viết tắt của từ Pay per click, hểu theo nghĩa tiếng Việt là hành động trả tiền cho mỗi click. Có nghĩa là bạn sẽ phải trả tiền cho mỗi click khi người dùng click vào link, hình ảnh, video quảng cáo của bạn ở trên website khác, hay trên các công cụ tìm kiếm (Google Search). Đây cũng là tên gọi phổ biến của hình thức quảng cáo Google Adword cho Search. روما الإيطالي