Banned

Banned là trường hợp website của bạn bị xóa khỏi chỉ mục của bộ máy tìm kiếm. Nếu như website của bạn được gọi là Bad neighborhood thì việc bị Band là khó tránh khỏi.