Bad Neighborhood

Bad Neighborhood trong SEO là thuật ngữ được dùng để ám chỉ các trang web có chất lượng kém hoặc những trang web có nội dung rác và bao gồm những liên kết xấu không có lợi trong quá trình cải thiện thứ hạng của nó trên bảng xếp hạng các công cụ tìm kiếm.