Backlink

Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link và khi người dùng click vào đường liên kết đó thì sẽ đẫn tới website của bạn.

Backlink là một trong những cách đơn giản nhất để tăng thêm lượng truy cập cho trang web của bạn. Và nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tăng PageRank của bạn với Google.

Backlink Types:

Đó là kiểu back link được kết nối với website, đó là các kiểu thường thấy đó là back link dạng text dạng dofollow dạng nofollow dạng sitewide dạng not sitewide dạng redirect (dạng điều hướng) dạng image (gắn link vào ảnh) dạng form dạng Governmental ( cái này cực kỳ chất lượng, tức là website các tổ chức của chính phủ, có link vào đây thì cực kỳ uy tín) dạng Educational ( các trường học cũng được google đánh giá rất cao nếu đặt back link ở đây)