Pagerank

Pagerank (viết tắt là PR)  là thuật ngữ ám chỉ sự xếp hạng của Google về thứ tự các website trong kết quả tìm kiếm dựa trên các tiêu chí đánh giá do Google đặt ra.

PageRank là một thuật toán được sử dụng bởi Google Search trước đây, nhằm mục đích xếp hạng các trang web trong bảng kết quả xếp hạng tìm kiếm (SERP) của Google. Thuật toán này đã được sử dụng rất rộng rãi từ những năm 2005 và không còn được google phát triển nữa từ năm 2013. لعبة الدومينو الامريكية امريكان اكسبريس

Pagerank flow

Pagerank flow là một con số thể hiện tỷ lệ phần trăm của các liên kết trên từng web page trên website của bạn, so với tổng số lượng các liên kết ( bao gồm internal link và external link ) .

Một trang web mà có tất cả liên kết là nội bộ ( internal link ) sẽ có Page rank flow là 100%, nếu tất cả các liên kết đều trỏ ra ngoài thì Page rank flow là 0%, phần trăm này càng nhỏ thì site bạn càng tốt. خريطة رالي داكار 2024 ادين هازرد