Advertising Network

Adnetwork – Advertising Network: Chỉ một mạng quảng cáo liên kết nhiều website lại và giúp nhà quảng cáo (Advertiser) – có thể đăng quảng cáo cùng lúc trên nhiều website của nhiều Publisher khác nhau. Nói cách khác, AdNetwork là trung gian kết nối Publisher và Advertiser.