Publisher

Publisher là một bên độc lập thực hiện quảng cáo, quảng bá hàng hóa, dịch vụ để nhận được tiền công hoa hồng. Publisher cho hiển thị các banner, Ads, link text, hình ảnh của sản phẩm, dịch vụ trên Website, trong các Email khuyến mãi, hoặc danh mục kết quả tìm kiếm của họ. Publisher được trả tiền hoa hồng khi Khách hàng thực hiện một hành động nào đó như Click vào link quảng cáo (Click), điền mẫu thông tin, đăng ký thành viên (Lead) hoặc mua hàng trực tuyến (Sale).