Zend Studio

Zend Studio được thiết kế tích hợp điện toán đám mây bên trong. Nó cho phép bạn code bằng cách sử dụng Cloud phát triển trên phpcloud.com. Zend Studio giúp nâng cao năng suất với các tính năng làm việc nhóm, chẳng hạn như hỗ trợ cho quản lý cấu hình nguồn (Git, GitHub, CVS, SVN) và thiết lập dự án chia sẻ. Một số ưu điểm của Zend Studio

  • Xây dựng các ứng dụng di động
  • Tích hợp Zend Framework
  • Hỗ trợ dịch vụ đám mây
  • Tích hợp Zend Server