Wishlist

Wishlist: Chức năng cho phép bạn tạo ra 1 dach sách các sản phẩm mà mình yêu thích bằng cách Add từng sản phẩm vào wishlist này ( Add to Wishlist ). Wishlist giúp cho bạn tra cứu thông tin của các sản phâm này trong lần ghé thăm tới được nhanh hơn. bern partnerbörse Bạn cũng có thể sử dụng Wishlist như 1 công cụ để so sánh các sản phẩm giúp mình quyết định sẽ mua sản phẩm nào được dễ dàng hơn.